Nebojte se mít svého právníka

IP Scan

Ochrana duševního vlastnictví za 90 EUR

Grantový program Evropské unie. Provedeme komplexní audit všech vašich smluv a licencí. Zaměříme se na duševní vlastnictví a zjistíme, kde je v ochraně vašeho nehmotného majetku nevyužitý potenciál. Stačí se ozvat, zbytek vyřešíme za vás.

AI Compliance

Právní kompas pro orientaci v AI

Už jsme si AI stihli dostatečně otestovat a teď přišel čas udělat si jasno v tom, kde se nachází právní mantinely. V Evropské unii bude potřeba hlídat autorská práva, osobní údaje, osobnostní práva a samozřejmě AI Act. Udělejte si pořádek zavčasu.

Ochranná známka

Chraňte svůj brand 

Kdo dřív přijde, ten dřív mele.  V případě užívání značky bez vašeho souhlasu máte nárok zakázat takové neoprávněné užívání a získat náhradu způsobené škody. Na národní i mezinárodní ochranné známky můžete navíc čerpat granty.


Naše specializace

Právní dokumenty pro marketplace 

Legishop.cz je platforma po generování právní dokumentace na úrovni advokátních služeb. Získejte balíček všech právních dokumentů nezbytných pro prodej na Kaufland Global Marketplace během pár kliknutí. 

Pracujeme v hodinové sazbě 3000 Kč bez DPH