Nebojte se mít svého právníka

IP Scan

Ochrana duševního vlastnictví za 90 EUR

Grantový program Evropské unie. Provedeme komplexní audit všech vašich smluv a licencí. Zaměříme se na duševní vlastnictví a zjistíme, kde je v ochraně vašeho nehmotného majetku nevyužitý potenciál. Stačí se ozvat, zbytek vyřešíme za vás.

AI Compliance

Právní kompas pro orientaci v AI

Už jsme si AI stihli dostatečně otestovat a teď přišel čas udělat si jasno v tom, kde se nachází právní mantinely. V Evropské unii bude potřeba hlídat autorská práva, osobní údaje, osobnostní práva a samozřejmě AI Act. Udělejte si pořádek zavčasu.

Ochranná známka

Chraňte svůj brand 

Kdo dřív přijde, ten dřív mele.  V případě užívání značky bez vašeho souhlasu máte nárok zakázat takové neoprávněné užívání a získat náhradu způsobené škody. Na národní i mezinárodní ochranné známky můžete navíc čerpat granty.


Naše specializace

Pracujeme v hodinové sazbě 3000 Kč bez DPH