Vymáhání pohledávek

Prevence

  • analýza zajištění pohledávek (např. směnky)
  • analýza vymahatelnosti pohledávky
  • předžalobní výzva
  • jednání o mimosoudním vyrovnání
  • dohoda o narovnání

Pohotovost

  • žaloby a návrhy na vydání platebního rozkazu
  • zastupování před soudem nebo rozhodcem
  • exekuční návrh