Korporace

Prevence

 • Harmonogram plnění povinností statutárů

 • Nastavení vztahů mezi vlastníky

 • Smluvní nastavení pro statutáry

 • Rozhodnutí o schválení účetní závěrky

 • Smlouva o převodu obchodního podílu

 • Návrhy na zápis nebo změny ve veřejném rejstříku

 • Převody obchodních podílů, akcií a jiného majetku

 • Snižování a zvyšování základního kapitálu

 • Likvidace

Pohotovost

 • Zastupování před úřady

 • Vymáhání náhrady škody po statutárech