Zastupování před úřady a soudy

Úřady

  • zastupování ve správním řízení před regulatorními i kontrolními úřady
  • zastupování a účast při samotné kontrole ze strany úřadů

Soudy

  • konzultace k oprávněnosti nároků
  • vyjednávání o smíru a formulace dohody o narovnání
  • zastupování po celou dobu soudních nebo rozhodčích řízení 
  • tvorba žaloby a vyjádření k cizím žalobám
  • účast na ústním jednání před soudem
  • zastupování v exekuci