IP Scan 

= ochrana duševního vlastnictví za 90 EUR

Jedná se o grantovaný program Evropské unie s cílem pomoci malým a středním podnikům s ochranou nehmotného majetku. Pro jeho poskytování je třeba certifikace. Naši práci navíc závěrem zkontroluje Úřad na ochranu duševního vlastnictví. Jestli vyhodnotí, že naše práce nebyla v pořádku, za službu neplatíte.

Co to je a proč to potřebuju?

Víte určitě, že je duševní vlastnictví ve vaší firmě skutečně vaše? Vlastnictví nemovitosti se dá ověřit v katastru nemovitostí, ale vlastnictví k softwaru nebo designu se dá posoudit hlavně podle kvality smluv – jak si stojí vaše smlouvy s programátorem?

IP Scan je strukturovaná služba, která je navržena tak, aby pomohla odhalit mezery v ochraně duševního vlastnictví ve firmě. IP Scan je vlastně audit veškerých smluv, které mohou kvalitu vlastnictví k "nehmotnu" (třeba brandu nebo kódu) ve vaší firmě ovlivňovat. Výsledkem je přehled toho, co a jak má smysl chránit a kde je případně další potenciál. 

Do jakých smluv se vám podíváme?

Provedeme analýzu smluv se zaměstnanci, smluv s freelancery, dále s externími dodavateli. Neuniknou nám ani obchodní podmínky nebo podmínky poskytování služeb. A co licence? Máte jistotu, že je kód opravdu váš?

Jaké jsou podmínky?

1) Být registrovaný u správce daně. Není nutné být plátce DPH. Letos se podporují i podnikatelé neplátci DPH.

2) Výpis o evidenci bankovního účtu v EUR (je zde identifikovaný vlastník účtu, SWIFT a IBAN)

3) Údaj o obratu/počtu zaměstnanců, abychom vás mohli správně zařadit jako mikro/malý/střední podnik.

Co přesně musím udělat?

Nemusíte dělat skoro nic, stačí jeden podpis na naše pověření. Grant vyřídíme za vás online a rozhodnutí získáte do 30 dnů. Následně ověříme, jestli je duševní vlastnictví skutečně vaše. Vytvoříme přehled, jak implementovat generativní nástroje AI a taky podklady pro další strategické kroky, jako například rebranding, registrace domén, prodej firmy nebo boj s konkurencí. 

Kolik mě to bude stát?

To je na tom to nejlepší. Služba stojí celkem 900 EUR, ale 810 EUR zaplatí Evropská unie v podobě grantu. Náklad pro samotného klienta je tedy pouze 90 EUR.

Komu tím prospějeme?

Startup

Začátky bývají náročné. Ochranné známky často nejsou registrované, duševní vlastnictví je nedostatečně licencováno. Přitom duševní vlastnictví je často to jediné, co má v těchto firmách prodejní hodnotu.

Expanze

S rozšířením podnikání se může pojit rebranding, doménové spory a často i zasmluvnění nových partnerů a obchodníků. Právní překážky bývají častou nechtěnou komplikací úspěšné expanze.

Rebranding

Generický název e-shopu nebo služby a špatně postavený brand je občas příčinou touhy po rebrandingu. Pojďte minimalizovat rizika společně s námi. Pomůžeme vám postavit vaši značku na silných základech.

3 důvody, proč chtít IP Scan

Ověříme, jestli je duševní vlastnictví skutečně vaše

Provedeme komplexní audit všech vašich smluv, na základě kterých vzniká ve vaší společnosti duševní vlastnictví. Zkontrolujeme všechny registrované ochranné známky a zjistíme, kde je v ochraně vašeho nehmotného majetku nevyužitý potenciál.

Přehled, jak používat nástroje generativní AI

Probereme, jaké nástroje gen AI ve firmě používáte a jakým způsobem to může ovlivnit nebo ohrozit tvorbu vašeho duševního vlastnictví. Zjistíte, zdali používané nástroje nejsou v konfliktu s již uzavřenými NDA.

Cenné podklady pro další strategické kroky

Získáte podklad pro další kroky, jako je rebranding, registrace domén, prodej firmy a boj s konkurencí. Tím máte šanci nastavit pevné základy pro budoucí strategii. Úřad průmyslového vlastnictví ověří kvalitu námi vypracované analýzy.

Stačí se ozvat, zbytek vyřešíme za vás