AI Compliance 

Právní kompas pro správnou orientaci v AI

Už jsme si AI stihli dostatečně otestovat a teď přišel čas udělat si jasno v tom, kde se nachází právní mantinely. V Evropské unii bude potřeba hlídat autorská práva, osobní údaje, osobnostní práva a samozřejmě AI Act.

AI Act je navrhovaným zákonem Evropské unie o umělé inteligenci. Jedná se o první zákon, který reguluje AI  na tak rozsáhlé úrovni. Je pravděpodobné, že se stane globálním standardem a bude určovat, jakým způsobem budou různé aspekty AI regulovány. Zjistěte, jaké povinnosti se s přijetím zákona budou týkat právě vás.


Česká asociace umělé inteligence nabízí srozumitelný přehled pro všechny, kteří se chtějí v problematice rychle a snadno zorientovat. Doporučujeme stránku pravidelně sledovat.


Poskytovatel

Jste poskytovatelem, pokud vyvíjíte systém AI nebo si necháte vyvinout systém AI s cílem uvést jej na trh. Tato sekce se vás týká také v případě, že plánujete uvést AI do provozu pod svým jménem nebo ochrannou známkou. Váš produkt se využívá v rámci nebo mimo EU.

1) Případ

AI máte zaměřenou na kritický obsah (biometrická kategorizace, sociální bodování, rozpoznávání obličejů atd.)

 • Na takové případy jsou i právníci krátcí. Tento typ AI není v AI Act povolen.

2) Případ

AI je vycvičeno na velkém množstvím dat a je škálovatelné na mnoho úloh. Zároveň bude vaše AI interagovat s lidmi.

S čím vám můžeme pomoci?

 • Jmenování odpovědné osoby

 • Revize smluv a obchodních podmínek (licence, zaměstnanecké dílo ad.)

 • Update vašich procesů ohledně GDPR

 • Registrace ochranných známek

 • Interní směrnice a školení pro zaměstnance ohledně AI

 • Vypracování kodexu etické AI

3) Případ

AI je vycvičeno na velkém množstvím dat a je škálovatelné na mnoho úloh (screening zaměstnanců, zjištění úvěruschopnosti atd.)

S čím vám můžeme pomoci?

 • Jmenování odpovědné osoby
 • Revize smluv a obchodních podmínek (licence, zaměstnanecké dílo ad.)
 • Update vašich procesů ohledně GDPR
 • Registrace ochranných známek
 • Zpracovat dokument zhodnocení rizik a jejich snížení
 • Pomoc s interní směrnicí ohledně technického využití AI a návodů pro zaměstnance
 • Zaregistrování v databázi EU pro poskytovatele
 • Připravíme školení zaměstnance ohledně transparentnosti AI a správným zacházením s AI
 • Vypracování kodexu etické AI

Uživatel

Jste uživatelem, pokud systém AI nasazujete v rámci své profese, ať už s ní generujete grafiku nebo text, využíváte ji v rámci chatbotu nebo pro správu vašich databází. Klasicky sem spadají e-shopy, IT firmy či agentury.1) Případ

Jste podnikající fyzická nebo právnická se zaměstnanci (nebo její zaměstnanec)

S čím vám můžeme pomoci?

 • Jmenování odpovědné osoby

 • Revize smluv a obchodních podmínek (zaměstnanecké/dodavatelské smlouvy na ochranu vašeho duševního vlastnictví, licenční smlouvy)

 • Update vašich procesů ohledně GDPR

 • Registrace ochranných známek

 • Nastavení procesů pro splnění požadavku transparentnosti
 • Nastavení procesů
 • Školení zaměstnanců a interní směrnice k užívání AI (nastavení procesu tvorby důkazů)

2) Případ

Jste samostatný podnikatel bez zaměstnanců

S čím vám můžeme pomoci?

 • Registrace ochranných známek

 • Update vašich procesů ohledně GDPR

 • Revize smluv a obchodních podmínek (zaměstnanecké/dodavatelské smlouvy na ochranu vašeho duševního vlastnictví, licenční smlouvy)

 • Jmenování odpovědné osoby

 • Nastavení procesů pro splnění požadavku transparentnosti

Dovozce

Jste dovozcem, pokud se nacházíte v EU a uvádíte na trh systém AI, který nese název nebo ochrannou známku osoby usazené mimo EU.


1) Případ

Do EU dodáváte AI zaměřenou na kritický obsah (biometrická kategorizace, sociální bodování, rozpoznávání obličejů atd.)

 • Na takové případy jsou i právníci krátcí. Tento typ AI není v AI Act povolen.

1) Případ

AI je vycvičeno na velkém množstvím dat a je škálovatelné na mnoho úloh (screening zaměstnanců, zjištění úvěruschopnosti atp.). 

Zároveň neuvádíte AI pod svou značkou, neměníte AI systém ke zcela jinému účelu a neprovádíte podstatnou změnu systému.

 • Vaše činnost nespadá pod povinnosti AI Act

3) Případ

AI je vycvičeno na velkém množstvím dat a je škálovatelné na mnoho úloh (screening zaměstnanců, zjištění úvěruschopnosti atp.). 

Zároveň uvádíte AI pod svou značkou, měníte AI systém ke zcela jinému účelu a provádíte podstatnou změnu systému.

S čím vám můžeme pomoci?

 • Zpracovat dokument zhodnocení rizik a jejich snížení
 • Pomoc s interní směrnicí ohledně technického využití AI a návodů pro zaměstnance

 • Zaregistrování v databázi EU pro poskytovatele

 • Připravíme školení zaměstnance ohledně transparentnosti AI a správným zacházením s AI

 • Vypracování kodexu etické AI

4) Případ

Cvičení a škálovatelnost AI není velkého rozsahu (chatbot atd.)

Zároveň neuvádíte AI pod svou značkou, neměníte AI systém ke zcela jinému účelu a neprovádíte podstatnou změnu systému.

 • Vaše činnost nespadá pod povinnosti AI Act

5) Případ

Cvičení a škálovatelnost AI není velkého rozsahu (chatbot atd.)

Zároveň uvádíte AI pod svou značkou, měníte AI systém ke zcela jinému účelu a provádíte podstatnou změnu systému.

S čím vám můžeme pomoci?

 • Update vaší dokumentace (privacy policy, dokumenty k GDPR) ohledně AI
 • Interní směrnice a školení pro zaměstnance ohledně AI

 • Vypracování kodexu etické AI