Ochranná známka

Chraňte svůj brand před zneužitím

Registrace poskytuje vlastníkovi exkluzivní právo na používání. Týká se například loga, sloganu a barvy. Ochranná známka může být ve slovní nebo obrazové formě, lze registrovat obojí naráz. Představuje klíčový prvek budování a chránění značky, který zvyšuje její hodnotu a důvěryhodnost na trhu. 

Proč se vyplatí ji mít? 

Kdo dřív přijde, ten dřív mele. Přestože zákon pamatuje i na nechráněná označení, výsledkem může být zbytečně nákladný právní boj. V případě užívání značky bez vašeho souhlasu máte nárok zakázat takové neoprávněné užívání, získat náhradu škody i bezdůvodné obohacení, které bylo takto získáno.

Jakou vybrat, slovní nebo obrazovou?

Kombinované ochranné známky, které by chránily současně vizuál i slovo, již neexistují. Je tedy potřeba v konkrétních případech zhodnotit, jakou možnost zvolit. Často si s jednou přihláškou nevystačíte a je potřeba pro váš vizuál registrovat jak slovní, tak i obrazovou ochrannou známku.

Jak dlouho trvá registrace?

Je třeba počítat s 5-6 měsíci. V případě evropské ochranné známky v režimu fast track i méně.

Můžu na službu čerpat granty?

Ano. Lze je čerpat na národní, evropské i mezinárodní ochranné známky. 

SME FUND = online žádost, proplácí se zpětně 75 % nákladů na správní poplatky až do výše 1 000 EUR.

OP TAK = možnost získat dotaci až 500tis Kč. Žádost je složitější, administrativně náročná, ale lze získat dotaci 75 % nejen na správní poplatky, ale také na služby s tím spojené. 

S čím přesně mi pomůže Legitas?

Zařídíme za vás grant. Provedeme monitoring ochranné známky, rešerši tříd a vyhodnocení, jaké území se vám vyplatí. Podáme za vás přihlášku národní, evropskou nebo mezinárodní.

Českou nebo evropskou?

Záleží, zda se soustředíte jen na český trh nebo plánujete expanzi. U evropské ochranné známky je potřeba počítat s většími náklady na správní poplatky (od 850 EUR). Ale pokud jste již rozkročeni v Česku i na Slovensku a brand to umožňuje. doporučujeme většinou jít do evropské. 

ČR

Je levnější. Doporučujeme ji, pokud se jedná o brand, který nebude expandovat za hranice ČR. Základní správní poplatek je 5 000 Kč pro tři registrované třídy, každá registrovaná třída navíc vyjde na 500 Kč.

EU

Pokrývá celé území EU. Je zde ale vyšší pravděpodobnost podání námitek. Náklady jsou vyšší, základní správní poplatek je 850 EUR, druhá registrovaná třída 50 EUR navíc, třetí a další třída 150 EUR navíc.

Monitoring a obnova

Je dobré nepodcenit to, že kdokoliv si může zaregistrovat podobnou nebo zaměnitelnou ochrannou známku. Nejefektivnější obrana je ozvat se během 3 měsíční lhůty pro případné podání námitek a zkusit uzavřít dohodu, docílit zpětvzetí nebo omezení přihlášky. Je to vždy případ od případu.

Registrací to nekončí. Ochranná známka je platná 10 let. Před uplynutím doby je potřeba zažádat o obnovu. 

Stačí se ozvat, zbytek vyřešíme za vás