Pracovní právo

Prevence

  • Pracovní smlouvy a dohody

  • Smlouvy s freelancery všeho druhu

  • Pracovněprávní dokumentace (třeba dohoda o hmotné odpovědnosti, náplň práce)

  • Interní zaměstnanecké směrnice

  • Ukončení pracovního poměru 

  • Posouzení monitorování zaměstnanců (kamery, GPS)

  • BOZP

Pohotovost

  • Zastupování před úřady (SÚIP, ČOI, ÚOOÚ)

  • Pracovněprávní spory