Novela zákoníku práce – Dohodáři a dovolená

04.12.2023

Změny týkající se dohod, které platí již od října 2023 jsme si již shrnuli v předchozím článku. Na co se musíme připravit v další vlně nabývající platnosti od ledna 2024? Nejvíce palčivé téma je právo na dovolenou, dále příplatky za práci ve svátcích, v noci nebo o víkendech... Pojďme se na to podívat. 

Kdy vzniká dohodáři právo na dovolenou? 

Dovolená může, ale nemusí vzniknout. Je k tomu potřeba splnit 2 podmínky současně:

 1. Vztah založený dohodou trval v kalendářním roce nejméně 28 po sobě jdoucích dnů (4 týdny).

 2. Dohodář odpracoval minimálně 80 hodin (pozor, do toho se počítá i doba překážek v práci. To sice není placené, ale počítá se to do výměru).

Jak se dovolená bude počítat? Jak velký náklad to pro zaměstnavatele bude? Je potřeba se připravit na to, že se náklady na dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti zvýší nejméně o 8 % díky nároku na dovolenou. Pokud měsíční odměna (včetně vyplacené dovolené) přesáhne 10 000 Kč, tak jako další náklad je potřeba počítat zálohovou daň a pojistné odvody.

 • Zaměstnanec v kalendářním roce odpracoval pro účely dovolené 100 hodin, tedy 5 násobek fiktivní 20 hodinové týdenní pracovní doby. Při základní výměře dovolené 4 týdnů mu vzniklo právo na 8 hodin dovolené (5/52 × 20 × 4 = 7,69).

 • Zaměstnanec v kalendářním roce odpracoval pro účely dovolené 200 hodin, tedy 10 násobek fiktivní 20 hodinové týdenní pracovní doby. Při základní výměře dovolené 4 týdnů mu vzniklo právo na 16 hodin dovolené (10/52 × 20 × 4 = 15,38).

 • Zaměstnanec v kalendářním roce odpracoval pro účely dovolené 300 hodin, tedy 15 násobek fiktivní 20 hodinové týdenní pracovní doby. Při základní výměře dovolené 4 týdnů mu vzniklo právo na 24 hodin dovolené (15/52 × 20 × 4 = 23,08).

Započítávají se u DPP do celoročního limitu 300 hodin také překážky v práci na straně zaměstnance? Ne. Bere se v potaz pouze faktický výkon práce. Ale jinak je tomu u DPČ.

Započítává se pro účely výpočtu dovolené i čerpání dovolené nebo některé překážky v práci? Ano. Do odpracované doby pro účely výpočtu dovolené se budou počítat také doby, kdy dohodář sice fakticky nepracoval, ale čerpal dovolenou nebo tato doba spadá do kategorie překážky v práci podle nařízení vlády.

Dohodář jde k lékaři (nebo jiné překážky na straně v práci podle nařízení vlády). Má nárok na náhradu hodinové mzdy? Ne. Dalo by se říci, že jde o neplacené pracovní volno.

DPP skončí a dohodář dovolenou nečerpal. Pak mu přísluší právo na proplacení odměny ve výši průměrného výdělku.


Co už platí?

Některá pravidla platí již od 1. 10. 2023, ale je dobré si je připomenout. 

 • Příplatky za práci ve svátcích, v noci, o víkendech nebo ve ztíženém pracovní prostředí. Nově má dohodář právo na stejné druhy příplatků za práci odpracovanou ve svátky, v noci, ve ztíženém pracovním prostředí a v sobotu a neděli. Ne vždy musí jít o peněžitý příplatek. Může jít o poskytování náhradního volna za podmínek podle zákoníku práce.

Sobota a neděle

Za dobu práce v sobotu a v neděli přísluší zaměstnanci dosažená mzda a příplatek nejméně ve výši 10 % průměrného výdělku. V případě státních zaměstnanců přísluší zaměstnanci za hodinu práce v sobotu nebo v neděli příplatek ve výši 25 % průměrného hodinového výdělku.

Noční práce

Za dobu noční práce přísluší zaměstnanci dosažená mzda a příplatek nejméně ve výši 10 % průměrného výdělku. V případě státních zaměstnanců přísluší zaměstnanci za hodinu noční práce příplatek ve výši 20 % průměrného hodinového výdělku.

Státní svátky

Náhradní volno. Zaměstnavatel se může se zaměstnancem dohodnout na poskytnutí příplatku k dosažené mzdě nejméně ve výši průměrného výdělku místo náhradního volna.

 • Jak je to s náhradami, pokud dohodáři pracují na dálku? U zaměstnanců v režimu DPP / DPČ nic v dohodě o home office vylučovat nemusíte. Náhrada nákladů jim náleží pouze v případě, že si toto právo výslovně sjednáte.

 • Písemný rozvrh směn. Zaměstnavatel je povinen vypracovat písemný rozvrh směn alespoň 3 dny předem (zaměstnavatel zpravidla na celý týden nebo zaměstnavatel určí, že v určitý den bude zaměstnanec pracovat od - do). Pokud máte zájem sjednat kratší dobu, je potřeba to dohodnout dopředu.

 • Překážky v práci. Nově také u dohodářů bude muset zaměstnavatel v určitých případech vzít v potaz právo na překážky v práci na straně zaměstnance podle nařízení vlády (např. ošetření u lékaře), také v případech obecného zájmu (např. darování krve). Dohodář za tuto dobu nedostává náhradu odměny. Jde o "neplacené pracovní volno".

 • Informační povinnost dohodáře (podobně jako u pracovního poměru). Rozšířil se okruh povinně sdělených údajů (více najdete v našem článku). Pokud jste uzavřeli dohodu před 1. 10. 2023, pak zaměstnavatel plnit informační povinnost musí pouze pokud o to zaměstnanec písemně požádá.

 • Sjednané práce. Nezapomeňte v dohodě uvést sjednané práce.

 • Péče o dítě do 9 let či závislou osobu a těhotná zaměstnankyně. Ten, kdo pečuje o osobu závislou na jeho pomoci nebo o dítě do 9 let, případně se jedná o těhotnou, může písemně požádat o výkon práce na dálku (home office). Nejde o nárok, který je nutné přiznat vždy. Pokud zaměstnavatel zamítl žádost, je třeba ji písemně odůvodnit.

 • Odpočinek. Nezapomeňte, že i na dohodáře se uplatní pravidla zákoníku práce na denní odpočinek a nepřetržitý odpočinek v týdnu.

 • Žádost o převedení do pracovního poměru. U některých dohodářů je možnost žádat o převedení do pracovního poměru. Aby právo vzniklo, musí dohoda trvat po dobu delší než 180 dní v období posledních 12 měsíců. Pokud zaměstnavatel má zájem žádost zamítnout, pak ji do 1 měsíce musí písemně zdůvodnit.
 • Zaměstnavatel vypoví dohodu. Pokud o to dohodář písemně do 1 měsíce od doručení výpovědi požádá, pak je zaměstnavatel povinen poskytnout bez zbytečného odkladu písemné odůvodnění výpovědi. Ale musí tady být domněnka, že výpověď byla dána z předem stanovených důvodů (např. dohodář se dožadoval práva na odborný rozvoj nebo práva na rozvržení pracovní doby předem apod.).

!! Velmi často se na to zapomíná a úřady to rádi kontrolují. Zaměstnavatel je také povinen vést i evidenci odpracované doby zaměstnance. Může to být na papíře, elektronicky nebo v HR systému.

Pokud budete námi konzultovat váš specifický případ, můžete si rezervovat placenou konzultaci přímo v našem kalendáři. Nebo nám napište. Jsme zvyklí dopředu nacenit naše právní poradenství na míru.


Ve hře je nový zákon o digitální ekonomice, který možná už brzy spatří světlo světa a nastaví nová pravidla pro zasílání newsletterů, slevových akcí a jiných obchodních sdělení zákazníkům. Pokud jste podnikatelem, který taková sdělení zasílá pravidelně, nemusíte se bát žádných velkých změn. Přesto je dobré se o nich informovat, protože pro některé...

Kryptoměny se v posledních letech dostaly do záře reflektorů. Mluví se o nich všude. Jejich rychlý vývoj v kontrastu s pomalou legislativou přináší mnoho právních otázek. Jednou z nich je, zda je možné splatit základní kapitál obchodní společnosti v kryptoměnách. K této otázce se nedávno vyjádřil i švédský správní soud. Jaké bylo jeho stanovisko a...