Jak řešit ve firmě nouzový stav? Zaměstnanci a koronavirus. 

02.04.2020

Jsme uprostřed celosvětové pandemie koronaviru, který způsobuje onemocnění označované jako COVID-19 (dále jen "Koronavirus"). Někteří sedí doma a nemají do čeho píchnout. Řada našich klientů ale jede na 120 % a hlásí předvánoční provoz. Jakkoliv se zdá, že v tomto ekonomickém marasmu bude e-commerce poslední v řadě, je dobré se podívat na současnou situaci skrze brýle českých zákonů. Nečekejte přesnou právní analýzu, smyslem je přinést okruh kritických bodů, která by mohla být českému e-shopaři přínosem. Protože až skončí tahle doba roušková, nastane mnoho zmatků a sporů. A kdo je připraven, není překvapen.

------

|  Pracovněprávní souvislosti - zaměstnanci:

Na vánoční sezónu se připravíte. Někdo nabírá brigádníky do skladu už v srpnu. Teď je potřeba reagovat pružně. Pokud potřebujete reagovat na změny v poptávce a posilovat nebo naopak oslabovat váš zaměstnaný tým, dejte pozor na zákoník práce. Vyznat se v tom, kolik zaměstnancům náleží, může být velmi záhadné.

Mrkněte na program "Antivirus" a neváhejte o pomoc pro vaši firmu a zaměstnance požádat . Od 6.4.2020 bude možné podávat žádosti plně elektronicky, tedy bezkontaktně, a dokonce bude i chatbot.

Doporučujeme pečlivě zvážit, v jakém režimu se nacházíte, jaké z toho pro vás plynou důsledky (kolik vás to bude stát) a hlavně kolik vám může v daném režimu přispět stát. 


Režim A - Musíte to zavřít

To jsou situace, kdy vám stát (vláda) zakazuje mít otevřenou provozovnu (např. masáže, kadeřnictví). V takovém případě má zaměstnanec právo na 100 % průměrného výdělku. Stát by měl pomoci ve výši 80 % z takto vyplacené mzdy (včetně odvodů), nejvýše však uhradí částku 39.000,- Kč. 

Provozovny uzavřené rozhodnutím vlády v rámci nouzového stavu mají v tuto chvíli zakázanou pouze prodejní činnost. Takže pozor na to, v jakém jste režimu. Jiné činnosti mohou v provozovně pokračovat (úklid, inventury, stavební úpravy). Zaměstnance můžete převést i bez jeho souhlasu na jinou práci, která je nezbytná k odvrácení mimořádné události.

Režim A - Zaměstnanci jsou v karanténě

Nefungujete, jelikož vaši lidé mají nařízenou karanténu. Zaměstnanec, který je v karanténě (a byla mu nařízena), musí tuto skutečnost bezodkladně oznámit zaměstnavateli. Karanténa představuje jednu z důležitých osobních překážek v práci na straně zaměstnance, kdy je zaměstnavatel povinen omluvit zaměstnancovu nepřítomnost v práci. 

Zaměstnanec pobírá 60 % průměrného redukovaného výdělku (prvních 14 dnů zaměstnavatel, 15. den dále stát). Stát slibuje příspěvek ve výši 100 % vyplacené náhrady mzdy, avšak v infografice MPSV vidíme jen 80 % a stop ve výši 39.000,- Kč.

zdroj: https://www.mpsv.cz/web/cz/antivirus
zdroj: https://www.mpsv.cz/web/cz/antivirus

Režim B - Ve firmě to drhne aneb vedlejší účinky viru

Stručně řečeno - podle toho, jaká bude překážka v práci na straně zaměstnavatele, tolik bude zaměstnanci náležet. Jedná o náhradu mzdy ve výši 60 - 100 % průměrného výdělku. 

1) Není z čeho vyrábět - Přestože poptávka by byla, může se stát, že nemáte suroviny nebo produkty, které prodáváte. Váš obchodní partner vám prostě nezbytné suroviny, součástky či jiné vstupy nepostradatelné pro zajištění vaší činnosti nedodá. V takovém případě by se mohlo jednat o prostoj (překážka v práci podle § 207 písm. a) zákoníku práce) s náhradou ve výši 80 % průměrného výdělku. 

Stát pomůže. Kolik? Podle programu "Antivirus" by se mělo jednat o 50 % vyplacené náhrady mzdy.

2) Zákazníci teď na vaše produkty nemají ani pomyšlení - Můžete patřit k těm méně šťastným, kde v důsledku mimořádných opatření vlády může docházet k dočasnému omezení odbytu výrobků nebo omezení poptávky po poskytovaných službách. Vaši zaměstnanci jsou doma, protože jim v danou chvíli nemáte, jakou práci zadat. Tady se může jednat o případ částečné nezaměstnanosti (jde-li o zaměstnavatele tzv. podnikatelské sféry, tj. zaměstnavatele, který odměňuje své zaměstnance mzdou, připadá v těchto případech do úvahy aplikace překážky v práci podle § 209 zákoníku práce)Náhrada mzdy musí činit nejméně 60 % průměrného výdělku. Stát by měl na takto vyplacenou mzdu přispět včetně odvodů 50 %.

3) Více jak 30 % zaměstnanců ošetřuje děti anebo jim byla nařízena karanténa - To je případ, kdy jste zkrátka ochromeni z personálních důvodů - klíčoví i méně klíčoví lidé z vaší firmy musí být doma a tým je v troskách. V takovém případě musíte zaměstnancům, kterým nepřidělíte práci nahradit jejich mzdu ze 100 %. Stát pomůže ve výši 80 %. 

Finanční strop v režimu 1 - 3 byl stanoven ve výši 29.000,- Kč.   

------

Tip: Požádejte od 6. 4. 2020 příslušný úřad práce o příspěvek pro zaměstnavatele z důvodu koronaviru. Pokud si nevíte rady, můžete nám napsat. Rádi pomůžeme.  

------ 

Kdy můžu příspěvky čerpat?

Nárok na čerpání příspěvků z programu "Antivirus" budete mít pouze v případě, kdy splníte tyto podmínky:

 • jste zaměstnavatel, který striktně dodržuje zákoník práce;
 • zaměstnanec na kterého chcete čerpat příspěvek, se nesmí nacházet ve výpovědní době a v době vyúčtování mezd mu výpověď nesmí být dána (výjimku tvoří výpovědi dané dle § 52 písm g) a h) zákoníku práce);
 • jste firmou v podnikové sféře a zaměstnanci jsou v pracovním poměru a účastní se nemocenského a důchodového pojištění (příspěvek tedy nelze čerpat na DPP a DPČ);
 • mzda je řádně vyplacena a odvody řádně odvedeny. 


Přehledná tabulka náhrad, včetně opatření z vládního programu Antivirus:

|  V provozu to nedrhne, ale je lepší zůstat doma

Drtivá většina nás z onlinu nebo e-commerce je na tom (zatím) tak, že není důvod ke karanténě ani zaměstnanci nejsou v pracovní neschopnosti, a přesto se zaměstnavatel rozhodne usilovat, aby se celý tým nezdržoval na pracovišti. Zkrátka proto, že nechceme podpořit šíření této údajně "trochu horší chřipky". Jak to ošetřit?

    • Dohoda o práci z domova - možnost podmíněná souhlasem zaměstnance, pokud to povaha práce připouští. Nezapomeňte sepsat dohodu, která podmínky práce z domova zabezpečí. Chcete se přece vyhnout tahanicím o to, že za noční práci příplatek nehradíte, že?

    • Náhradní volno - pokud má zaměstnanec odpracované přesčasy, může mu je zaměstnavatel nařídit vyčerpat.

    • Neplacené volno - na základě žádosti zaměstnance mu může zaměstnavatel umožnit čerpání neplaceného volna. Neplacené volno nesmí nařídit

    • Dovolená - možnost nařídit zaměstnanci dovolenou, a to i bez jeho souhlasu; dovolenou je třeba nařídit 14 dní předem, nebyla-li dohodnuta lhůta kratší. Tisková zpráva MPSV se neopomíjí zmínit o pokutě až 200.000,- Kč v případě zanedbání této povinnosti.

    • Zrušení plánovaných směn - možnost zaměstnanci upravit rozvrh směn, a to i bez jeho souhlasu; rozvrh směn je ale třeba stanovit 14 dní předem, nebyla-li dohodnuta lhůta kratší. 

|  Zaměstnanec odmítá přijít do práce

Může přijít situace, kdy se zaměstnanec prostě bojí do práce přijít. Jak to ale udělat, když ho na pracovišti prostě potřebujete?

   • Zaměstnanec má právo odmítnout výkon nebezpečné práce. Musí ale bezprostředně a závažným způsobem ohrožovat jeho život nebo zdraví, popřípadě život nebo zdraví jiných lidí. Test pro odmítnutí práce je tak velmi přísný, a v případě obavy z nakažení koronavirem nebude u průměrného zaměstnance v tuto chvíli naplněn.

   • Možnost práce z domova, čerpání dovolené nebo poskytnutí neplaceného volna jsme vysvětlili výše. Pokud by zaměstnanec přesto odmítl přijít do práce, jedná se o neomluvenou absenci, za které ho může zaměstnavatel postihnout.

   • Mohou se samozřejmě objevit případy komplikovanější, které je třeba posuzovat individuálně (osoby s oslabenou imunitou, potížemi s dýcháním, nemocným srdcem, cukrovkou, těhotné atd.).

|  Ošetřování člena rodiny

V této době jsou nejen zavřené školy, ale i školky. Senioři by děti také hlídat neměli. Mnoho zaměstnanců, tak využije možnosti čerpat ošetřovné. 

Důležitá osobní překážka v práci na straně zaměstnance - zaměstnavatel je povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci po dobu ošetřování dítěte mladšího než 10 let nebo jiného člena domácnosti v případech podle § 39 zákona o nemocenském pojištění a po dobu péče o dítě mladší než 10 let z důvodů stanovených v § 39 zákona o nemocenském pojištění.

O výplatu ošetřovného je třeba požádat. Informace o postupu pro podání žádosti, včetně odkazu na příslušné formuláře jsou k dispozici zde >>  

Podpůrčí doba, tj. maximální doba, po kterou lze vyplácet ošetřovné bude v daném případě po celou dobu uzavření školského zařízení. Podmínka je, že nepobíráte jinou podporu v souvislosti s péčí o dítě (např. rodičovský příspěvek). Ošetřovné můžete získat, jako matka či otec. 

Výše ošetřovného činí za kalendářní den 60 % denního vyměřovacího základu. Překážka v práci z důvodu ošetřování člena rodiny trvá i po uplynutí podpůrčí doby. I kdybyste už nedostávali od státu příspěvek, zaměstnavatel vás musí v práci omluvit.

Ministerstvo práce a sociálních věcí navrhuje urychlené přijetí změny zákona o nemocenském pojištění tak, aby podpůrčí doba pro ošetřovné trvala po celou dobu, po kterou bude trvat uzavření škol a školských zařízení. Zároveň, aby měli nárok na ošetřovné i rodiny s dětmi do 15 let a OSVČ. Více >> ZDE.

|  DPP

Práce vykonávaná na DPP - nepřísluší dovolená, ani náhrada odměny z DPP (z důvodu nařízené karantény), pokud to není výslovně v DPP sjednáno.

Pokud ale zaměstnavatel nepřiřazuje práci oproti plánovanému rozvrhu práce, pak zaměstnanci náleží náhrada odměny dle zákoníku práce. Pokud nemáte zaměstnavatelem rozvrženou pracovní dobu, pak náhrada nenáleží.

 • Tip: Obracejte se s vyplněnými formuláři na úřady práce e-mailem nebo přes vaši DS. Úředníci v těchto dnech tolerují i absenci elektronického podpisu, aby zamezili kumulaci lidí na úřadech.

Pokud jste se nenašli ani v jednom z výše popsaných příkladů, můžete zkusit MPSV. Ministerstvo vydalo pro lepší orientaci  >> Pracovně právní desatero v boji s koronavirem <<

V dalším článku přehledně shrneme informace o tom, na co si dát pozor při uzavírání smluv.

Máte dotazy? >> Ozvěte se nám <<

@ Petra Stupková, Tereza Pecková


Napište nám

Řekněte si o úvodní konzultaci nebo nám nechte rychlý vzkaz. Ozveme se Vám, co nejdříve to bude bude možné.

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Přečtěte si naše Zásady zpracování osobních údajů.