Jak postupovat, pokud již máte koupený zájezd?

22.04.2020

Dne 9. 4. 2020 byly schváleny změny zákonů, které mají vliv na cestovní ruch (označované také "Lex voucher"). Pokud jste měli vyrazit na zájezd mezi 20. 2. 2020 a 31. 8. 2020 (ochranná doba), pak pro Vás máme několik praktických tipů, jak můžete postupovat a co můžete žádat po pořadateli zájezdu (cestovní kanceláři). 

1. Co je ochranná doba? 

Jde o dobu, o kterou se odkládá vrácení plateb zákazníkem uhrazených za zájezd, která končí nejpozději dne 31. 8. 2021.

2. Kdo uplatňuje ochrannou dobu? 

Cestovní kancelář. Je na jejím rozhodnutí, zda ochrannou dobu vůči zákazníkovi uplatní či ne. Uplatnění ochranné doby musí cestovní kancelář písemně oznámit zákazníkovi a doručit mu poukaz na zájezd, který bude odpovídat dosud zaplaceným platbám na zájezd. 

3. Můžu poukaz odmítnout? 

Ano, ale jen osoby, které stanoví zákonodárce. Jsou jimi:

→ osoby starší 65 let;

→ osoby ZTP;

→ těhotné, či osoby čerpající mateřskou a rodičovskou dovolenou;

→ rodič samoživitel;

→ uchazeči o zaměstnání vedení v evidenci ÚP;

→ zaměstnanec, který po doručení poukazu nemohl po dobu nejméně 30 dnů konat práci pro jiné překážky na straně zaměstnavatele podle § 208 a 209 zákoníku práce;

→ školy a školská zařízení zapsané v rejstříku škol a školských zařízení. 

Pokud máte oprávnění poukaz odmítnout, nezapomeňte tak učinit písemně. Oznamte cestovní kanceláři, že poukaz odmítáte a žádáte vrácení uhrazených plateb. 

4. Nemáte zájem se na zájezd vydat? 

Ani po opadnutí pandemie a krizových opatření nechcete do zahraničí odjet, například z toho důvodu, že se obáváte o své zdraví.

Od smlouvy o zájezdu můžete do doby zahájení zájezdu odstoupit bez uvedení důvodu. Ale pozorně se podívejte na výši odstupného (storna, storno poplatku), tu budete povinni cestovní kanceláři zaplatit. Pokud zaplatíte cestovní kanceláři odstupné, máte právo žádat ve lhůtě 3 měsíců cestovní kancelář o vydání poukazu na zájezd v hodnotě nejméně 10 % zaplaceného odstupného. 

5. Kdy nemám povinnost hradit storno poplatek? 

V případě, že bude moje odstoupení od smlouvy o zájezdu posuzováno jako odstoupení z důvodu vyšší moci

Tady je potřeba postupovat vždy podle konkrétní situace a destinace, kam jste měli v plánu vycestovat. Pokud jsou v místě vašeho zájezdu ochranná opatření z důvodu pandemie, pak by vám toto právo mělo náležet. Tento hromadný postup zákazníků vedl k opatření státu ve formě "Lex voucher", který má zajistit, že cestovní kanceláře nezkrachují.

6. Co se stane, když do 31. 8. 2021 poukaz nevyčerpám? 

V takovém případě vám cestovní kancelář musí vrátit všechny přijaté platby na původní zájezd, nejpozději do 14 dnů od skončení ochranné doby.

 7.  Jaké jsou mé záruky na vrácení plateb na zájezd?  

Jaké mám záruky na uplatnění poukazu od cestovní kanceláře? Poukazy na zájezd, které vám cestovní kancelář doručí, jsou chráněny pro případ úpadku cestovní kanceláře. Nemusíte se obávat, že cestovní kancelář skončí v úpadku a vy nedostanete nic (pokud budete chtít jít do hloubky, nastudujte zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu). 

8. Máte spor s cestovní kanceláří? 

V takovém případě můžete podat návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu u České obchodní inspekce. 

Více na www.adr.coi.cz. Mějte ale na paměti, že se nejedná o vykonatelné rozhodnutí.


@ Pavla Vybíralová 


Máte další dotazy? Ozvěte se nám. 

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Přečtěte si naše Zásady zpracování osobních údajů.