Insolvence

Prevence

  • konzultace k hrozící insolvenci
  • insolvenční návrh věřitele nebo dlužníka
  • reorganizace (troufáme si i na tzv. předbalenou)
  • přihláška pohledávky

Pohotovost

  • zastupování dlužníků v insolvenčním řízení
  • zastupování věřitelů v insolvenčním řízení
  • incidenční spory
  • účast ve věřitelských orgánech