IT a software


Prevence

 • Licenční smlouvy

 • Smlouvy o dílo včetně licence

 • Smlouvy s vývojáři včetně zákazu konkurence

 • Licenční podmínky a pravidla používání software

 • SLA

 • Outsorcing IT (dokumentace)

 • GDPR konzultace a dokumentace

Pohotovost

 • Zastupování před úřady

 • Doménové spory

 • Spory v oblasti autorského práva

 • Spory ze smlouvy o dílo